Privacy Beleid

Wij zijn Vuur & IJs

en wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

In deze verklaring lees je waarom wij gegevens van je verwerken, welke gegevens dat kunnen zijn en hoe we je privacy beschermen.

In het kort: we verzamelen alleen gegevens die wij nodig hebben om jou goed van dienst te kunnen zijn en we delen deze alleen met andere partijen die ons daarbij helpen. Nooit zullen we jouw gegeven verkopen aan andere partijen.

Vuur & IJs groeit en ontwikkelt zich. Het kan zijn dat we deze verklaring in de toekomst aan zullen passen. Het is jouw verantwoordelijkheid om deze pagina af en toe te bekijken om na te gaan of je je nog kunt verenigen met onze privacy verklaring. Wat we zeker níet zullen doen is de verklaring aanpassen zodat we jouw gegevens kunnen verkopen aan derden. Daar kan je op rekenen.

Dit zijn onze gegevens:
Adres: Karnemelksloot 157 2806 BD Gouda
Website: https://vuurenijs.nl
telefoonnummer: 06 281 42 166

Luc Beerens is de Functionaris Gegevensbescherming van Vuur & IJs. Hij is te bereiken via luc@vuurenijs.nl of op bovenstaand telefoonnummer.

Over jouw persoonsgegevens

Welke gegevens we verwerken

Vuur & IJs verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Vuur & IJs verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Vuur & IJs analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Vuur & IJs verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Vuur & IJs bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Soms dienen we gegevens langer te bewaren vanuit een wettelijke plicht.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via luc@vuurenijs.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Delen van persoonsgegevens met derden

Vuur & IJs verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Daarvoor werken we alleen samen met overheidsinstanties (zoals de belastingdienst) en andere professionele partijen.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Vuur & IJs blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Vuur & IJs neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. We werken daarvoor samen met professionele partijen. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via luc@vuurenijs.nl.

Cookies

Vuur & IJs gebruikt functionele, analytische en tracking cookies.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Vuur & IJs gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren voor een zo prettig mogelijke ervaring.

Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden. Dit zijn ook cookies van derden zoals Google en Facebook. Zo zien we welke pagina’s veel bezocht worden en wat jouw voorkeuren zijn. Dat helpt ons om onze website en diensten op jouw behoeften af te stemmen.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Cookies geven ons op geen enkele manier toegang tot jouw computer en ook niet tot tot informatie anders dan hetgeen je zelf met ons deelt.

Links naar externe websites

Je kan op onze website links tegenkomen naar andere websites. Wanneer je deze links gebruikt, verlaat je onze website. Weet dat wij geen controle hebben over deze externe websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de bescherming en privacy van informatie die je bij je bezoek aan die website deelt. Wees daarmee voorzichtig en controleer de privacy verklaring van die betreffende website of deze bij jou past.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Vuur & IJs en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar luc@vuurenijs.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Vuur & IJs wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Vuur & IJs draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders